Jul 23, 2010

masa yang aku sangka berupa bulatan,rupanya tak pernah pun wujud.

bersegi;

kadang terkena bucu.kadang lurus terlalu lurus.
persimpangan? cuma satu hala.